Lunds universitet har ett ramavtal med Sustenance om innovationstjänster.