Susanna Bill

Grundare, VD, inspiratör, talare och arbetar med innovationsförmåga hos individer, grupper och i organisationer. Driver innovation och affärsutveckling i stora komplexa organisationer, senast som innovationschef på Sony Ericsson. Doktorerar på Lunds tekniska högskola i hur upplevelsen av innovation stärker innovationsförmågan.

– Jag är en ganska otålig person som vill se resultat och det var det som fick mig att lämna storbolagsvärlden och starta Sustenance. Jag älskar nyskapande: nya influenser, ny design, nya insikter. Det är därför jag brinner för innovationsarbete.

Referenser

– Med ett varmt engagemang, kryddat med kompetens och erfarenhet från Sveriges innovativa elit, förmår Susanna att trollbinda sin publik. På ett pedagogiskt sätt och med flera exempel bjuds vi på nya perspektiv över innovationsprocessen.

Per-Stefan Gersbro, VD Packbridge

– Susanna är arkitekt och designer av det Industriella Excellens Centret Networks for Mobile Services and Applications, (NMSA). Genom en stark förmåga att se helheten och samtidigt identifiera kritiska detaljer, har Susanna skapat den balans mellan strategiskt tänkande och operativ aktivitet som krävs för att sjösätta en verksamhet.

Helene Vogelmann, VD Mobile Heights

– I rollen som moderator har Susanna definitivt bidragit till att Innovation in Mind fått stor uppmärksamhet både lokalt och internationellt. Susanna bidrar som moderator till en sammanhållen upplevelse genom sin breda bakgrund och sitt personliga engagemang. Dessutom är hon bra på scen!

Elisabet Johnson, Producent Innovation in Mind 2009-2013