Idédag

En idédag med ett ledande företag i livsmedelsindustrin. Här testades och tränades olika metoder för idéskapande i syfte att lära sig konkreta verktyg och dra nytta av kompetenser som finns utanför produktutvecklingen.

Innovation för ledningsgruppen

En finansiell aktör ville utveckla ledningsgruppens syn på innovation. Genom en inspirationsworkshop definierades innovation och kundnytta, samt strategiska frågeställningar i arbetet att profilera bolaget tydligare gentemot nya kundsegment.

Innovation för organisationer

Ett tongivande industribolag ville få ut mer av organisationen. Tillsammans satte vi agendan för bolagets fortsatta innovationsutveckling. Tydliga behov identifierades tillsammans med medarbetarna för konkreta projekt och aktiviteter.

Network for Mobile Services and Applications – NMSA

Vi har designat och startat upp ett tjänsteforskningscenter baserat på samarbete mellan industri, forskning och samhälle inom ramarna för IT och telekomklustret Mobile Heights.

DO-Tank

Vi har designat och projektlett DO-Tank, ett projekt kring hur små entreprenörer kan utveckla sina koncept vidare mot realisering och kommersialisering, med finansiering av KK-stiftelsen.

Innovation in Mind

Vi modererar den årligen återkommande konferensen Innovation in Mind, en mötesplats för innovation där forskningsresultat gifts ihop med samhällsperspektiv på förändring och utveckling.