Innovation kräver rätt metod, Sydsvenskan 8 januari 2011
”Det här är det svåraste jag har gjort”, Ingenjören Nr 1 2012

Om Sveriges nationella Innovationsstrategi, Sydsvenskan okt 2012

Omväxling i karriären är inte bara utvecklande. Det krävs för att utveckla innovation., fastcompany.com
Skolbarn tränar sig i att ”misslyckas”, BBC

Alain de Botton om framgång och misslyckande, ted.com

Why vulnerability is the birthplace of innovation, Brene Brown at Ted.com

About a major hurdle for innovation, Brene Brown at ted.com

Work shop facilitation, a must have by Sam Kaner