INNOVATIONSFÖRMÅGA Hur blir hela min organsiation mer innovativ? Varför är grogrunden för idéer inte på topp, trots att det finns potential i vår organisation?

Vi hjälper er att utveckla idéer och ger genomförandearbetet kraft.
Vi utnyttjar individens och teamets olika perspektiv och skapar rätt förutsättningar för att innovation ska hända.

Innovationsförmåga innebär mod.
Vet man vad man vill så blir man modig.

Med Sustenace som en oberoende partner skapar vi gemensamt strategi för innovationsarbete som ger innovationsförmåga.
Tillsammans med oss får individen, gruppen eller organisationen insikter i hur innovation skapas.

Vi erbjuder verksamhetsinriktade konsulttjänster inom innovationsarbete och levererar handfasta metoder och verktyg som frigör bra idéer. Välkommen till oss!